سوابق حرفه ای شرکاء مؤسسه شركا موسسه قبل از تشكیل موسسه اكثراً از مدیران ارشد سازمان حسابرسی بوده و در طی دوران كار حرفه ای در كارگروههای تخصصی مختلف سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت داشته و دارند.


سوابق تدريس و ارائه مقالات شركاي موسسه سابقه تدريس در دانشگاهها، جامعه حسابداران رسمي، انجمن حسابداران خبره ايران را دارا هستند و مقالات متعددي در همايش هاي حرفه اي و سمينارهاي تخصصي ارائه داده اند

سوابق تجربي حرفه اي شركا در صنايع مختلف شركا موسسه طي سنوات گذشته در حسابرسي هاي صنايع مختلف بشرح زير داراي تجارب حرفه اي و تخصصي مي باشند:
 • خودرو
 • فولاد
 • نفت، گاز و پتروشيمي
 • آب و برق
 • بانك و بيمه
 • سيمان
 • داروئي
 • نساجي و پوشاك
 • معادن و فلزات
 • چوب و كاغذ و سلولزي
 • سرمايه گذاري ها و ليزينگ
 • ساختماني و پيمانكاري
 • شهرك هاي صنعتي
 • شهرداريها
 • پست و مخابرات
 • حمل و نقل
 • كشاورزي و دامپروري
 • كارگزاري بورس اوراق بهادار
 • شيميايي
 • صندوقهاي سرمايه گذاري و صندوقهاي پروژه
 • اوراق مشاركت و اوراق اجاره
 • شركتهاي مجري فعاليتهاي I.C.T و I.T