سوابق حرفه ای شرکاء مؤسسه فهرست برخي شرکت هایی که از موسسه، خدمات ارزيابي كنترلهاي داخلي، حسابرسي عملياتي، بيمه اي، مالي و حسابرسي داخلي دریافت نموده يا هم اكنون دريافت مينمايند

نام شرکت ماهیت خدمات ارائه شده
آلومينيوم ايران ارزيابي كنترلهاي داخلي
فولاد اكسين خوزستان ارزيابي كنترلهاي داخلي
فولاد اكسين خوزستان حسابرسي عملياتي
آب و فاضلاب استان كرمانشاه محاسبه بهاي تمام شده پروژه ها
پرداخت نوين آرين (بانك اقتصاد نوين) حسابرسي عملياتي
موسسه خدمات رفاهي كشتيراني ج.ا.ا حسابرسي عملياتي
بهساز كاشانه تهران حسابرسي داخلي
ديدگاهان جاويد حسابرسي داخلي
آلومينيوم سازي حسابرسي عملياتي
داده پردازي ايران حسابرسي داخلي
بانك صنعت و معدن حسابرسي داخلي
بانك سامان حسابرسي بيمه اي
توسعه آهن و فولاد گل كهر خدمات مالي
سيمان غرب حسابرسي داخلي
تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی کشور حسابرسی داخلی
کارخانجات کابلسازی ایران حسابرسی داخلی
گروه صنعتی انرژی سبز حسابرسی داخلی
بانک سامان حسابرسی داخلی و عملیاتی
کربن ایران حسابرسی عملیاتی
تاید واتر خاورمیانه حسابرسی عملیاتی
عالیفرد حسابرسی عملیاتی و داخلی
آب و فاضلاب جنوب شرقی تهران حسابرسی عملیاتی
سرمایه گذاری ساختمان ایران حسابرسی داخلی
به پخش حسابرسی داخلی
کمیته امداد امام خمینی حسابرسی عملیاتی
بهستان دارو حسابرسی داخلی
تامین سرمایه لوتوس پارسیان حسابرسی داخلی
تامین سرمایه کاردان حسابرسی داخلی
سیمان هگمتان حسابرسی داخلی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی داخلی
فرآورده های لبنی دوشه آمل حسابرسی داخلی
صنایع پمپیران حسابرسی داخلی
لیزینگ امید حسابرسی داخلی
ایرانیان اطلس حسابرسی داخلی
بانک ملی ایران خدمات مشاوره ای و آموزشی در حوزه حسابرسی داخلی
بانک انصار خدمات مشاوره ای در حوزه حسابرسی داخلی
سنگ آهن مرکزی ایران طراحی سیستم بهای تمام شده و اصلاح حساب